ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЖДУТ СВБ ГУБОП МВД УКРАИНЫ

Какие изменения ждут СВБ ГУБОП МВД Украины и когда?

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 278

14.02.2018 23:39 ....

Хочу одеколон Стр.3


15.02.2018 0:16 ОРИФЛЭЙМ - КОМПАНИЯ ДЛЯ ВАС!

Также напоминаем, что если Вы энергичны, у вас множество замечательных идей, и вы стремитесь получить новый опыт, то в Орифлэйм мы предложим вам вдохновляющую работу и атмосферу, которая помогает людям расти как личностно, так и профессионально. У нас около 7500 сотрудников в более чем 60 странах мира. Мы гордимся тем, что можем предоставить вам широчайший спектр карьерных возможностей.

При минимуме вложений, без риска и с безгранично растущим доходом — вы сможете сделать реальной ту жизнь, о которой вы мечтаете!

Вы сами решаете, захотите ли вы строить успешную карьеру вместе с Орифлэйм на постоянной основе или просто продавать продукцию Орифлэйм и получать доход, уделяя этому столько времени, сколько сочтете нужным. Другими словами, вы сами себе начальник!

Мы рады предложить вам широкий спектр возможностей Орифлэйм для того, чтобы вы могли зарабатывать деньги, строить карьеру и исполнять ваши заветные мечты, используя уникальную бизнес-концепцию: «Зарабатывай сегодня и воплощай свои мечты завтра».


15.02.2018 1:03 Фридрих Ницше

Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. И если ты долго смотришь в бездну, то бездна тоже смотрит в тебя.


15.02.2018 7:54 Адвокат Анастасія Гурська

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення дотримання прав учасників кримінального провадження та інших осіб правоохоронними органами під час здійснення досудового розслідування» від 16.11.2017 р. № 2213-VIII внесено низку позитивних змін до КПК України — так звані «заборони на маски-шоу», які набрали чинності 07.12.2017.

Що ж нового принесли «заборони на маски-шоу»?

Відтепер фіксуємо все

Так, згідно із змінами до ст. 27 КПК України запроваджено, що під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Частина 4 ст. 107 КПК України відтепер звучить так: «Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов’язковим».

Тобто фактично з 07.12.2017 здійснюють обов’язкову аудіофіксацію не лише судових засідань під час судового розгляду у кримінальному провадженні, а й у процесі розгляду клопотань під час досудового розслідування, тобто під час розгляду клопотань про обрання запобіжного заходу, про надання дозволу на проведення обшуку, про тимчасовий доступ до речей і документів тощо, якщо інше не передбачено КПК України.

Крім того, застосування під час судового розгляду відеозаписувальних технічних засобів буде обов’язковим у кримінальному провадженні лише з 01.01.2019. Звичайно, це забезпечить повноту й неупередженість судового розгляду, хоча дещо технічно ускладнить роботу кожного суду, оскільки фактично за наступний рік необхідно буде забезпечити суди відповідними технічними можливостями в достатній кількості.

Обов’язковою умовою стало й фіксування за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів проведення такої слідчої дії, як обшук.

Обшуки вже не ті

З погляду можливості контролю дій правоохоронців під час проведення обшуків позитивною зміною стала обов’язкова умова фіксування такої слідчої дії за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, а також право безперешкодного фіксування проведення обшуку за допомогою відеозапису, яке надано стороні захисту, що виключає право слідчого чи прокурора перешкоджати адвокатам здійснювати відеозапис слідчої дії, як це було раніше.

Тож саме час придбавати відеореєстратори адвокатам для можливості надалі надати оригінал свого відеозапису для суду, адже, як відомо, у телефоні не завжди зручно тривалий час зберігати оригінал запису.

Такі зміни забезпечують контроль за проведенням обшуку, можливість доведення правомірності/неправомірності дій правоохоронців під час обшуку, зменшують ризик можливості фальсифікації збирання доказів із боку сторін кримінального провадження.

Згідно із змінами до ст. 104 КПК України запис, здійснений за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів під час проведення слідчим, прокурором обшуку, є невід’ємним додатком до протоколу. Дії та обставини проведення обшуку, не зафіксовані в записі, не можуть бути внесені до протоколу обшуку та використані як доказ у кримінальному провадженні.

Що це означає? У разі відсутності запису обшуку, в тому числі у випадку пошкодження носія інформації чи відсутності його оригіналу або правильно процесуально відтвореного дубліката, усі речі й документи, вилучені під час обшуку, є сумнівними та можуть бути надалі визнані судом недопустимими, а відомості, зафіксовані в письмовій формі протоколу без наявності запису, не можуть узагалі вважатися доказом у кримінальному провадженні та використовуватися стороною кримінального провадження.

Важливим нововведенням стало й закріплення на законодавчому рівні положення про те, що особа, у житлі чи іншому володінні якої проводять обшук, має право користуватися правовою допомогою адвоката на будь-якій стадії проведення обшуку.

Зазвичай досить часто обшук проводять на стадії кримінального провадження до вручення кому-небудь повідомлення про підозру й фактично під час проведення обшуку особа, у володінні якої проводять обшук, не має статусу учасника кримінального провадження з необхідним обсягом прав, що раніше давало можливість не допускати адвоката до обшуку, у тому числі після початку обшуку.

Тепер відповідно до змін до законодавства допуск адвоката на обшук, у тому числі на будь-якій стадії обшуку, — не право слідчого чи прокурора, а прямий обов’язок гарантувати право на захист.

Зміни регламентують також імперативні норми: недопустимими є докази, отримані під час виконання ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи у зв’язку з недопущенням адвоката до цієї слідчої (розшукової) дії або якщо таку ухвалу виніс слідчий суддя без проведення повної технічної фіксації засідання.

Тобто такі зміни фактично змушуватимуть правоохоронців допускати адвоката до обшуку й надавати право на захист особі, інтереси якої обмежують під час досудового розслідування, а також змушувати учасників кримінального провадження забезпечувати неупереджений та об’єктивний розгляд клопотань про надання дозволу на обшук.

Водночас обов’язок доказування факту недопущення до участі в обшуку адвокат буде зобов’язаний довести в суді під час судового провадження. Яким чином це доводити? Будь-яким незабороненим способом (наприклад, фіксування адвокатом на відео факту надання документів, що підтверджують повноваження, та факту недопуску; зазначення особами, які брали участь в обшуку, під відеофіксацію та в зауваженнях до протоколу щодо недопуску адвоката та ін.).

Що є документом відповідно до змін у КПК України

Як відомо, ст. 84 КПК України чітко визначено, що доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані в передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд установлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Щодо документів, то згідно з ч. ч. 3 і 4 ст. 99 КПК України у старій редакції сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов’язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа — його відображення, якому надається таке саме значення, як документу. Дублікат документа (документ, виготовлений таким самим способом, як і його оригінал) може бути визнаний судом як оригінал документа.

Відповідно до змін до ст. 99 КПК України копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід’ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа.

Ця норма, звичайно, діє не на користь сторони захисту.

Поява нового учасника кримінального провадження

Зокрема, змінами введено нових суб’єктів у кримінальному процесі — інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування.

Так, до запровадження змін у кримінальному процесі існували сторона обвинувачення, сторона захисту, потерпілий, заявник, цивільний позивач, цивільний відповідач, представники, третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, свідок тощо.

Водночас особа, у якої вилучили майно або у володінні якої проводять слідчу дію та можуть якимось чином обмежувати права з урахуванням норм КПК України, не мала жодного статусу й регламентованих прав оскаржувати дії слідчого чи прокурора, навіть якщо права порушено. Звичайно, на практиці все діяло по-іншому — фактично особу, у якої вилучали майно, прирівнювали до особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт або не було вирішено питання про арешт, і, відповідно, така особа могла подавати скарги на бездіяльність слідчого, прокурора щодо неповернення майна.

Змінами вказані неточності було ліквідовано. На сьогодні встановлено пряме та беззаперечне право інших осіб, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, оскаржувати бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає в невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 КПК України, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов’язаний вчинити у визначений КПК України строк, а також право оскаржити прокурору вищого рівня недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування.

Додатково запроваджено ще й можливість сторонам кримінального провадження оскаржувати у слідчого судді відмову прокурора щодо недотримання строків досудового розслідування, можливість ініціювання закриття кримінального провадження, якщо з такого самого діяння проводилося досудове розслідування з дотриманням правил підслідності й, відповідно, було закрито провадження постановою прокурора чи слідчого.

Також неможливо не оминути й питання змін, запроваджених Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 р. № 2147-VIII. Водночас поки що варто брати до уваги лише ту частину норм, які набрали чинності 15.12.2017 та стосуються запровадження судової реформи щодо розгляду справ у суді касаційної інстанції.

Так, з 15.12.2017 судом касаційної інстанції у кримінальному провадженні є лише Верховний Суд та, відповідно, запроваджено деякі процесуальні зміни щодо порядку розгляду касаційних скарг і заяв про перегляд рішень за нововиявленими обставинами. Решта змін, передбачених Законом України від 03.10.2017 р. № 2147-VIII, що стосуються досудового розслідування та судового розгляду в судах першої й апеляційної інстанцій, набере чинності 16.03.2018.

Далі буде…


15.02.2018 9:19 Ждемс

Скоро увидим реализацию СБУ по сотрудникам увб в Запорожской области, ждемс!


15.02.2018 12:45 Максим Шевердин к.ю.н. адвокат

Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) в редакции 2017 г. вводит новые институты и понятия гражданского процессуального права: малозначащие споры, малозначащие дела, дела незначительной сложности. Все эти понятия касаются новой формы судебного процесса — упрощённого производства. Согласно ч. 2 ст. 19 ГПК, гражданское судопроизводство осуществляется по правилам, предусмотренными этим Кодексом, в порядке:

1) приказного производства;

2) искового производства (общего или упрощённого);

3) отдельного производства.

То есть упрощённое производство является отдельным видом искового производства. В то же время надо признать, что упрощённое производство имеет производный характер от общего искового производства. Это вытекает с ч. 1 ст. 279 ГПК: «Рассмотрение дела в порядке упрощённого искового производства осуществляется судом по правилам, установленным этим Кодексом для рассмотрения дела в порядке общего искового производства, с особенностями, определёнными в этой главе» (глава Х раздела ІІІ ГПК).

Какова же цель упрощённого производства? Согласно с ч. 4 ст. 19 ГПК упрощённое исковое производство предназначено для рассмотрения малозначащих дел, дел, которые возникают из трудовых отношений, дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое решение дела.

Так, согласно ст. 275 ГПК, суд рассматривает дела в порядке упрощённого искового производства в течение разумного срока, но не больше шестидесяти дней со дня открытия производства в деле.

Определение дел, которые могут рассматриваться в порядке упрощённого производства.

Согласно ч. 1 ст. 274 ГПК в порядке упрощённого искового производства рассматриваются дела:

1) малозначащие дела;

2) возникающие из трудовых отношений.

Данные дела рассматриваются в порядке упрощённого производства в императивном порядке (императивный метод (метод властных указаний) – это один из основных методов правового регулирования, предусматривающий категоричную и детальную регламентацию поведения участников правовых отношений – прим. адм. сайта).

При этом, термин «малозначащие дела» надо понимать как правовую категорию, а не рассматривать с точки зрения значения дела для сторон или суда. В 2016 г. при внедрении судебной реформы в ст. 131-2 Конституции появился термин «малозначащие споры»: «Законом могут быть определены исключения относительно представительства в суде в трудовых спорах, спорах относительно защиты социальных прав, относительно выборов и референдумов, в малозначащих спорах, а также относительно представительства малолетних или несовершеннолетних лиц и лиц, которые признаны судом недееспособными или дееспособность которых ограничена».

Согласно с ч. 6 ст. 19 ГПК малозначащими делами являются:

1) дела, в которых цена иска не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 1 января 2018 г. — 176200 грн);

2) дела незначительной сложности, признанные судом малозначащими, кроме дел, которые подлежат рассмотрению только по правилам общего искового производства, и дел, цена иска в которых превышает 500 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц (на 1 января 2018 г. — 881 тыс. грн).

Кодексом также определена ещё одна категория дел, которые могут быть рассмотрены в порядке упрощённого производства. Согласно ч. 2 ст. 274 ГПК: «В порядке упрощённого искового производства может быть рассмотрено любое дело, отнесённое к юрисдикции суда, за исключением дел, указанных в части четвертой этой статьи». Фактически законодатель использует диспозитивный принцип (диспозитивный метод – это один из методов правового регулирования, предусматривающий упорядочение общественного отношения с помощью разрешений, которые предусматривают свободную саморегуляцию субъектами собственного поведения, на основе принципов права. В данном случае, если попроще – на усмотрение суда – прим. адм. сайта) отнесение судом дел к категории малозначащих.

При этом, суд при решении вопроса относительно отнесения дела, которое может быть рассмотрено в порядке упрощённого производства (дела незначительной сложности), наделен довольно широкими дискреционными полномочиями (дискреционные полномочия — это комплекс прав и обязанностей представителей власти и представителей общества, уполномоченных действовать от лица государства или органа местного самоуправления, которые имеют возможность предоставить полное или частичное определение, содержание и вид принятого управленческого решения. Также такое лицо может выбирать решение в предусмотренных для конкретных ситуаций нормативно-правовых актах или схожих документах – прим. адм. сайта). Так, согласно с ч. 3 ст. 274 ГПК, выделяется 8 критериев отнесения дела к малозначащим:

1) цена иска;

2) значение дела для сторон;

3) избранный истцом способ защиты;

4) категория и сложность дела;

5) объем и характер доказательств в деле, в том числе, необходимо ли в деле назначить экспертизу, вызвать свидетелей и т.п.;

6) количество сторон и других участников дела;

7) представляет ли рассмотрение дела значительный общественный интерес;

8) мнение сторон относительно необходимости рассмотрения дела по правилам упрощённого искового производства.

Какие же дела НЕ могут быть рассмотрены в порядке упрощённого производства?

Согласно с ч. 4 ст. 274 ГПК это дела:

1) возникающие из семейных отношений, кроме споров о взыскании алиментов и разделе имущества супругов;

2) относительно наследования;

3) относительно приватизации государственного жилищного фонда;

4) относительно признания необоснованными активов и их истребования, согласно главе 12 этого раздела;

5) в которых цена иска превышает 500 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

6) другие требования, соединённые с требованиями в спорах, указанных в пунктах 1-5 этой части.

При этом вопрос отнесения дела к категории малозначащих оказывает непосредственное влияние на права сторон относительно обжалования принятых решений. Ведь согласно ч. 3 ст. 389 ГПК не подлежат кассационному обжалованию судебные решения в малозначащих делах, кроме случаев, если:

а) кассационная жалоба касается вопроса права, которое имеет фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики;

б) лицо, подающее кассационную жалобу, согласно этому Кодексу лишено возможности опровергнуть обстоятельства, установленные обжалованным судебным решением, при рассмотрении другого дела;

в) дело представляет значительный общественный интерес или имеет исключительное значение для участника дела, который подаёт кассационную жалобу;

г) суд первой инстанции отнёс дело к категории малозначащих по ошибке (это является основанием для обязательной отмены решения и направления дела на новое рассмотрение – п. 7 ч. 1 ст. 411 ГПК).

Кстати: согласно с п. 7 ч. 3 ст. 376 ГПК (апелляционный пересмотр), если суд рассмотрел в порядке упрощённого искового производства дело, подлежащее рассмотрению по правилам общего искового производства, то это является нарушением норм процессуального права, обязательным основанием для отмены судебного решения суда первой инстанции и принятия нового решения.

Порядок и особенности рассмотрения дел в порядке упрощённого производства

Малозначащие дела и те, которые возникают из трудовых отношений, рассматриваются в порядке СП императивно (ч. 1 ст. 274 ГПК). Другие дела, которые могут быть отнесены судом к малозначащим, рассматривают в порядке упрощённого производства только по ходатайству истца.

Ходатайство истца о рассмотрении дела в порядке упрощённого искового производства подаётся в письменной форме одновременно с подачей искового заявления или может содержаться в нем (ч. 1 ст. 276 ГПК).

Вопрос о рассмотрении дела в порядке упрощённого искового производства суд решает в постановлении об открытии производства по делу (ст. 277 ГПК).

По результатам рассмотрения соответствующего ходатайства истца суд с учётом конкретных обстоятельств дела может:

1) удовлетворить ходатайство и определить срок ответчику для подачи заявления с возражениями относительно рассмотрения дела в порядке упрощённого искового производства; или

2) отказать в удовлетворении ходатайства и рассмотреть дело по правилам общего искового производства.

Если суд по результатам рассмотрения ходатайства истца приходит к выводу о рассмотрении дела в порядке упрощённого искового производства, он отмечает об этом в определении об открытии производства по делу.

Если ответчик в установленный судом срок подаст заявление с возражениями против рассмотрения дела в порядке упрощённого искового производства, суд в зависимости от обоснованности возражений ответчика постановляет определение о:

1) оставлении заявления ответчика без удовлетворения;

2) рассмотрении дела по правилам общего искового производства и замене заседания для рассмотрения дела по сути подготовительным заседанием.

Если ответчик не подаст в установленный судом срок такие возражения, он имеет право инициировать переход к рассмотрению дела по правилам общего искового производства только в случае, если докажет, что пропустил срок по уважительным причинам.

Если суд решил рассмотреть дело в порядке упрощённого искового производства, но в дальнейшем постановил определение о рассмотрении дела по правилам общего искового производства, рассмотрение дела начинается со стадии открытия производства в деле. В таком случае возврат к рассмотрению дела по правилам упрощённого искового производства не допускается.

Согласно со ст. 278 ГПК отзыв подаётся в течение 15 дней со дня вручения определения об открытии производства в деле. Истец имеет право подать в суд ответ на отзыв, а ответчик — возражение в течение сроков, установленных судом в определении об открытии производства в деле (то есть, в определении об открытии производства необходимо устанавливать сроки для подачи всех заявлений по сути дела — отзыв, ответ на отзыв, возражение ответчика).

Особенности рассмотрения дела в порядке упрощённого производства (ст. 279 ГПК)

Первое судебное заседание в деле проводится не позднее 30 дней со дня открытия производства в деле. Подготовительное заседание при рассмотрении дела в порядке упрощённого производства не проводится.

Законом № 2234-VIII от 07.12.2017 г. внесены изменения в ГПК, в том числе, в ст. 279 ГПК, а именно ч. 3 ст. 279 изложена в следующей редакции: «Рассмотрение дела по сути в порядке упрощённого производства начинается с открытия первого судебного заседания или через тридцать дней со дня открытия производства в деле, если судебное заседание не проводится». В данном случае усматривается коллизия норм, а именно — не противоречит ли положение ст. 279 норме, закреплённой в ст. 211 ГПК: «Рассмотрение дела по сути происходит в судебном заседании»?

Суд рассматривает дело в порядке упрощённого искового производства без уведомления сторон по имеющимся в деле материалам, при отсутствии ходатайства любой из сторон об ином. По ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе суда рассмотрение дела проводится в судебном заседании с уведомлением (вызовом) сторон.

Ходатайство о рассмотрении дела в судебном заседании с уведомлением сторон ответчик должен подать в срок для подачи отзыва, а истец — вместе с иском или не позднее 5 дней со дня получения отзыва.

Суд может отказать в удовлетворении ходатайства стороны о рассмотрении дела в судебном заседании с уведомлением сторон при одновременном существовании таких условий:

1) предметом иска является взыскание денежной суммы, размер которой не превышает 100 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц;

2) характер спорных правоотношений и предмет доказывания в деле не требуют проведения судебного заседания с уведомлением сторон для полного и всестороннего установления обстоятельств дела.

Согласно со ст. 193 ГПК: «В случае подачи встречного иска в деле, которое рассматривается по правилам упрощённого искового производства, суд постановляет определение о переходе к рассмотрению дела по правилам общего искового производства».

Особенности апелляционного пересмотра дел, которые рассматриваются в порядке упрощённого производства

Согласно со ст. 369 ч. 1 ГПК, «апелляционные жалобы на решение суда в делах с ценой иска меньше ста размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, кроме тех, которые не подлежат рассмотрения в порядке упрощённого искового производства, рассматриваются судом апелляционной инстанции БЕЗ уведомления участников дела».

Характерно, что по общему правилу, согласно со ст. 368 ч. 1 ГПК, «дело рассматривается судом апелляционной инстанции по правилам, установленными для рассмотрения дела в порядке упрощённого искового производства, с особенностями, установленными этой главой».

Проблемные вопросы упрощённого производства

1) может ли суд рассмотреть дело БЕЗ проведения судебного заседания; изменение оснований и предмету иска, привлечение соответчика, третьего лица, и т.п., возможно до проведения первого судебного заседания в упрощённом производстве, но как быть, если заседание не проводится?

2) критерии отнесения дела к категории малозначащих являются довольно субъективными;

3) в каких случаях суд может перейти от упрощённого производства к общему исковому производству (кроме подачи встречного иска и увеличения исковых требований, размер которых превышает 500 размеров прожиточного минимума)?

4) если дело открыто до вступления в действие новой редакции ГПК, но стороны желают его рассматривать в порядке упрощённого производства, с которой стадии необходимо рассматривать дело? Начинать со стадии открытия производства?

Таким образом, судебная практика должна выработать чёткие, прозрачные, понятные критерии для отнесения той или иной категории дел к малозначащим, и соответственно для рассмотрения этих дел в порядке упрощённого производства. Основную роль относительно формирования судебной практики должны играть новый Верховный Суд и апелляционные суды.


15.02.2018 13:09 Однополчане

Опер которого принимали запорожские уВБшники уже на подписке дома, дело разваливается, готовятся материалы в прокуратуру о провокации взятки


15.02.2018 15:14 strana.ua

Полный текст выступления Петра Порошенко на Совбезе ООН Господин Президент (ООН - ред),

Спасибо за возможность проведения этого саммита.

Это справедливо, что это историческое событие происходит во время президентства Эфиопии – страны с выдающимся миротворческим опытом.

Уже стало прописной истиной, что для того, чтобы успевать за непредсказуемым миром, миротворческие усилия ООН очень нуждаются в реформировании, как и вся система ООН.

Поэтому сейчас самое время провести оценку современного состояния дел в этой сфере, продолжающихся реформаторских усилий и перспектив миротворчества ООН.

Я искренне надеюсь, что эти дебаты вместе с резолюцией, которую мы только что приняли и соавтором которой является Украина, послужит вкладом в этом жизненноважном деле.

Господин Президент,

Я должен отметить, что со времени прошлой дискуссии по этому вопросу на Саммите лидеров в 2015 году мир становится все менее безопасным.

Разрастаются война и агрессия.

А мир и добрая воля отступают.

Наша Организация, которая была создана для обеспечения мира и стабильности в мире, не может и не должна себе позволять оставаться в стороне.

Она должна быть проактивной, как это было подчеркнуто в просмотре возможностей ООН по миротворчеству и развитию мира.

Это те просмотры, которые, к сожалению, остаются не до конца реализованы на практике.

В этом свете, мы приветствуем и полностью поддерживаем усилия Генерального Секретаря по разработке и реализации полноценной и всеобъемлющей повестки дня реформирования ООН.

Эта повестка верно определяет акцент именно на усилении архитектуры ООН по обеспечению мира и безопасности.

Я вижу ряд необходимых ингредиентов для успеха в этом деле.

Для начала речь идет о действительно проактивнуй роли Генерального Секретаря в выполнении его обязанностей в соответствии со статьей 99 Устава ООН.

Не менее важной задачей является защита мирного населения, что стало неотъемлемой частью миротворчества ООН.

Должное внимание должно быть также уделено обеспечению соответствующего финансирования и достаточных сил и средств, включая авиационный компонент, передовые разведывательные системы и современные технологии.

Переход от традиционного миротворчества к малозатратному “умному миротворчеству” является давно назревшим.

И на последок, я приветствую Вашу инициативу, господин Генеральный Секретарь, что имеет целью искоренить беду сексуальной эксплуатации и насилия.

Это и беда, которая продолжает затмевать достижения миротворчества ООН.

Будучи ответственным членом ООН, Украина подписала соответствующую Договоренность с Генеральным Секретарем.

Ожидаем ее скорую реализацию в рамках всех операций ООН.

Господин Президент,

Я горжусь, что Украина уже на протяжении многих лет является надежным партнером Организации в миротворческой деятельности.

Украинские “голубые каски” принимали участие в операциях ООН по всему миру.

И во многих случаях, они проявили высокую эффективность в достижении мира – от Балкан до Африки.

Даже в разгар вооруженного нападения Российской Федерации на мою страну Украина не прекращала свою вовлеченность в миротворчестве ООН.

А сегодня в плече миротворческой поддержки ООН нуждаемся и мы.

Как Вам хорошо известно, в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию против Украины и оккупировала часть ее территории.

Российская мантра, что “нас там нет” не выдерживает никакой критики.

Имеем неоспоримые факты, что Россия создает, управляет, контролирует и финансирует террористов, которые действуют на Донбассе. Это очередное доказательство – это удостоверения российских офицеров и солдат (Президент продемонстрировал соответствующие документы), некоторые из которых уже находится в украинских тюрьмах, за их незаконные действия по оккупации украинской земли.

Трехлетняя российская агрессия уже стоила Украине более 10 тысяч убитых, около 25 тысяч раненых и почти 1,8 миллионов внутренне перемещенных лиц.

Для восстановление мира в моей стране, еще весной 2015 года я обратился с официальным запросом к Президенту Совета Безопасности ООН инициировать соответствующие процедуры для развертывания миротворческой операции ООН в Украине.

С того времени этот вопрос приобрел дополнительной срочности.

Ситуация на Донбассе не улучшается.

Несмотря на неоднократные инициативы по прекращению огня, рядовые граждане продолжают страдать.

Мониторинговая миссия по правам человека в Украине зарегистрировала 161 случай потерь среди мирного населения в связи с конфликтом в период с середины мая по август 2017 года, из которых – 26 смертельных случаев и 135 ранений. Только вдумайтесь в эти цифры. И это происходит в 21-м веке в самом сердце Европы!

Право человека на жизнь, на свободу, на свободу слова, на свободу вероисповедания нарушается ежедневно.

Убить могут только за то, что кто-то не посещает ту церковь, говорит не на том языке – или просто несогласен.

И если трагедия такого масштаба не оправдывает миротворческого присутствия ООН, то что же тогда должно оправдывать?

В этой связи хотел бы подтвердить мой запрос к этому Совету развернуть миротворцев на Донбассе — необходимо двигаться вперед по этому пути, чем быстрее, тем лучше.

Таким образом, я приветствую начало обмена мнениями между членами Совета относительно продвижения по этому вопросу. Украина готова к конструктивному участию.

В то же время, я должен подчеркнуть, что путь к эффективному миротворчеству – и, возможно, урегулированию – пролегает через безусловный вывод всех иностранных военных, наемников, их вооружения и оборудования из Украины.

Более того, должен быть обеспечен надежный международный контроль над временно неконтролируемой частью украинско-российской государственной границы.

Это именно тот ключ к урегулированию, поскольку не может быть речи об успехе в возвращении мира на Донбасс без предубеждения проникновения российских регулярных войск, вооружений, оборудования и наемников на Донбасс.

Развертывание миротворческой операции ООН должно скорее восстановить справедливость, чем заморозить конфликт и зацементировать оккупацию.

Справедливым было бы восстановить суверенитет Украины над всей ее территорией.

Справедливым было бы гарантировать то, что никто не сможет забрать у Украины свободу.

В процессе определения параметров миссии должны соблюдать все принципы миротворчества ООН.

И мы будем настаивать на этом на протяжении всего переговорного процесса, сколько бы он не длился.

Позвольте мне также подтвердить приглашение Генеральному Секретарю задействовать свои уставные полномочия и направить техническую оценочную миссию в Украину.

На основе оценок этой миссии должны быть разработаны и представлены Совету Безопасности ООН для дальнейшего рассмотрения возможные варианты политической политики присутствия ООН на Донбассе.

Ожидаем, что такая миссия проанализирует и оценит всю ситуацию на месте.

В завершение, господин Президент, я хотел бы подчеркнуть, что миротворчество остается одним из эффективных инструментов для превращения мира в более безопасное место.

В этой связи разрешите мне подчеркнуть неизменную приверженность Украины делу миротворчества ООН”.


15.02.2018 20:38 Белечпоку лично !

Орджоникидзевский районный суд Запорожья отказался арестовать полицейского, задержанного по подозрению в вымогательстве и получении взятки от жителя Киева. Как сообщили в пресс-службе суда, рассмотрение ходатайства прокурора состоялось 14 февраля. Обвинение не смогло предоставить убедительные доводы необходимости содержания копа под стражей. “В судебном заседании стороной обвинения не была обоснована необходимость применения меры пресечения, поэтому ходатайство прокурора оставлено без удовлетворения”, – говорится в сообщении. Поэтому Белечпок , ты хоть сука романы Жюля Верна суда забрасывай , все равно будешь читать правду и нямать писю !!


15.02.2018 20:46 Запорожском смотрящему Ковалю !

я вам говорю что дело по Запорожском оперу провокацией закончится , поэтому Коваль вешайся со своим Запорожским УВБ..


15.02.2018 20:59 Николаев

Да, по ходу это Запорожское рыжее молодое чучело так ничему после Николаева и не научилось, вованчик с такой работой только СИЗО тебя ждёт


15.02.2018 22:24 Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять дер

Глава 40. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю

Стаття 517. Охорона державної таємниці під час кримінального провадження

Досудове розслідування та судове провадження у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, проводяться з дотриманням вимог режиму секретності.

Процесуальні рішення не повинні містити відомостей, що становлять державну таємницю.

До участі у кримінальному провадженні, яке містить відомості, що становлять державну таємницю, допускаються особи, які мають допуск до державної таємниці відповідної форми та яким надано доступ до конкретної секретної інформації (категорії секретної інформації) та її матеріальних носіїв. Підозрюваний чи обвинувачений бере участь у кримінальному провадженні без оформлення допуску до державної таємниці після роз’яснення йому вимог статті 28 Закону України “Про державну таємницю” та попередження про кримінальну відповідальність за розголошення відомостей, що становлять державну таємницю.

Доступ до матеріалів, які містять відомості, що становлять державну таємницю, надається захисникам та законним представникам підозрюваного, обвинуваченого, потерпілому та їхнім представникам, перекладачу, експерту, спеціалісту, секретарю судового засідання, судовому розпоряднику, яким надано допуск до державної таємниці та які потребують його під час здійснення своїх прав і обов’язків, передбачених цим Кодексом, виходячи з обставин, встановлених під час кримінального провадження. Рішення про надання доступу до конкретної таємної інформації та її матеріальних носіїв приймаються у формі наказу або письмового розпорядження керівником органу досудового розслідування, прокурором, судом.

Потерпілому та його представникам, перекладачу, експерту, спеціалісту, секретарю судового засідання, судовому розпоряднику забороняється робити виписки та копії з матеріалів, які містять державну таємницю.

Захисникам та законним представникам підозрюваного чи обвинуваченого забороняється робити копії з матеріалів, які містять державну таємницю.

Підозрюваний, обвинувачений, його захисник та законний представник з метою підготовки та здійснення захисту можуть робити виписки з матеріалів, що містять державну таємницю. Такі виписки опечатуються особою, якою були зроблені, у вигляді, що унеможливлює ознайомлення з їх змістом. Виписки зберігаються з дотриманням вимог режиму секретності в органі досудового розслідування або суді та надаються особі, яка їх склала, на її вимогу: під час досудового розслідування — у приміщенні органу досудового розслідування, під час судового провадження — у приміщенні суду. Ознайомлення із змістом виписок будь-кого, крім особи, яка їх зробила, не допускається.

Матеріальні носії секретної інформації, які не долучені до матеріалів досудового розслідування, передаються в установленому законом порядку на зберігання до режимно-секретного підрозділу органу досудового розслідування.

Здійснення кримінального провадження, яке містить державну таємницю, не є підставою для обмеження прав його учасників, крім випадків, передбачених законом та обумовлених необхідністю забезпечення охорони державної таємниці.

Стаття 518. Особливості проведення експертизи у кримінальному провадженні, яке містить державну таємницю

Проведення експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку до державної таємниці, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування, підготовка висновку щодо завданої національній безпеці України шкоди у разі розголошення секретної інформації чи втрати матеріальних носіїв такої інформації здійснюється посадовою особою, на яку покладено виконання функцій державного експерта з питань таємниць відповідно до закону у сфері державної таємниці. У такому разі на зазначену особу поширюються обов’язки і права, які цим Кодексом передбачено для експертів.

Якщо під час проведення експертизи використовуються методики, технології чи інформація, що містять охоронювану державою таємницю, в описовій частині висновку експертизи ці відомості не зазначаються.


15.02.2018 22:28 Беленок-катани

Ложись проспись, мастак пиара))


15.02.2018 22:29 Беленок-катани

Ложись проспись, мастак пиара))


16.02.2018 8:41 15809433467

в Запорожье опять какого то помошника опера поймали с райотдела


16.02.2018 8:52 sud.ua

В конце прошлого года украинский парламент внес ряд важных изменений в Уголовный процессуальный кодекс. В частности, 16 ноября принят законопроект №7275 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обеспечению соблюдения прав участников уголовного судопроизводства и других лиц правоохранительными органами при осуществлении досудебного расследования», названный тогда премьер-министром законом «Маски-шоу стоп».

Чиновники торжественно заявляли, что документ создан для противодействия злоупотреблениям полномочиями со стороны правоохранительных органов в их отношениях с бизнесом, в том числе относительно безосновательного изъятия органами досудебного расследования компьютерной техники у субъектов хозяйствования, которое фактически парализуют работу бизнеса.

Согласно принятым изменениям и дополнениям в УПК, теперь вводится обязательная звуко- и видеофиксация не только судебного рассмотрения дела, но и любых процессуальных действий во время досудебного расследования, в первую очередь во время обысков (п.5 ст.27 УПК). При этом видеозапись должна быть неотъемлемым приложением к протоколу обыска. Действия и обстоятельства проведения обыска, которые не зафиксированы на видео, не могут быть внесены в протокол обыска и использованы в качестве доказательств в уголовном производстве (п.2 ст.104 УПК).

Подозреваемое лицо при проведении у него обысков может воспользоваться помощью адвоката. Сторона обвинения не сможет использовать как доказательства изъятые во время обыска документы, технику и другие материалы, если к этому следственному действию адвокат не был допущен (ч.3 п.3 ст.87 УПК).

Кроме того, сторона защиты может самостоятельно вести съемку во время обыска, однако не может разглашать сведения досудебного расследования без письменного разрешения следователя или прокурора. За разглашение таких данных предусматривается уголовная ответственность (ст.107, ст.222 УПК).

И долгожданное изменение — следствию запрещается временное изъятие электронных информационных систем или их частей, мобильных терминалов систем связи, если обеспечен беспрепятственный доступ к информации на данных носителях. Следователь или прокурор вместо изъятия осуществляет копирование информации. Исключения составляют лишь те случаи, когда необходимо провести экспертное исследование самого носителя информации, или если такие объекты непосредственно причастны к совершению уголовного преступления (п.2 ст.168 УПК).

В адвокатском сообществе сразу же отметили прогрессивность данных нововведений, однако призвали коллег преждевременно не расслабляться, пока действенность новелл не подтвердит достаточный практический опыт.

Ждать придется, очевидно, долго, ведь средний срок расследования уголовных экономических производств занимает два-три года, а вместе с судебными разбирательствами может растянуться и до шести лет, предполагают эксперты.

Мнение стороны защиты

Как считает практикующий адвокат Денис Овчаров, масок-шоу стало, действительно, меньше, но… Давить на бизнес органы следствия могут и без масок.

Что касается допуска стороны защиты на следственные действия, то видимых проблем, которые бы не решались, сейчас нет.

«Главное, чтобы адвокат имел договор с клиентом. Даже если такого документа на момент проведения обыска еще не существует, предприниматель, к которому нагрянуло следствие, может на видеокамеру или прямо на листе с текстом постановления следственного судьи, разрешающего обыск, написать свое требование о присутствии на обыске такого-то лица, представляющего его интересы», — отмечает практик.

Он также напомнил, что следователи абсолютно не заинтересованы в присутствии ненужного для них свидетеля, поэтому как создавали, так и будут создавать всевозможные искусственные препятствия для допуска стороны защиты к обыску. Они даже не изобретают чего-то изощренного — достаточно оцепления места обыска оперативными работниками и их простодушного бубнения, что, мол, запрещено кого-либо пропускать до окончания следственных действий.

Знатоки советуют коллегам проявлять на месте всевозможную активность, красноречие и настойчивость, но если убедить охрану не удается, то уверенно набирать «102», вызывать наряд полиции и фиксировать факт недопуска адвоката на следственное мероприятие.

Кроме того, изменения в УПК не обязывают следователя начинать следственные действия только после прибытия защитника.

«Никто и не ждет. Поэтому чем быстрее адвокат окажется на месте, тем больше смысла будет в его присутствии на обыске», — подчеркнул Денис Овчаров.

А бояться подследственной стороне есть чему. До сих пор, как рассказывают адвокаты, при обыске нередки случаи кражи имущества или денег, особенно в квартирах бизнесменов.

Надеяться на то, что обязательная видеосъемка обыска поможет снять эти вопросы, не стоит. Дело в том, что отсутствует детальная регламентация, как проводить видеосъемку. До сих пор непонятно, должны ли быть в кадре понятые, должна ли камера фиксировать факт изъятия и перечень имущества. А самое главное — в изменениях к УПК нет ни слова о непрерывности видеосъемки.

«В какой-то момент съемка останавливается, а когда опять включают камеру, то в кармане у подозреваемого вдруг обнаруживается пистолет «ТТ», — моделирует возможные варианты поведения недобросовестного следствия адвокат Евгений Солодко.

Адвокаты обратили также внимание на то, что случайных понятых на обысках уже не встретишь. Оперативники практически перестали привлекать к следственным действиям обычных людей с улицы или соседей подозреваемого.

«Такое впечатление, что все понятые у следствия — на зарплате. Их просто вызывают по телефону или привозят с собой», — поделился наблюдениями Евгений Солодко.

С другой стороны, отмечают адвокаты, подобная практика работы следствия с понятыми очень на руку стороне защиты. Часто подобные понятые впоследствии не являются в суд и не подтверждают своего участия в обыске. Судья, в итоге, не исследует полученные при обыске доказательства.

Любимая тема следствия

Опытные адвокаты настаивают, что никаким законодательным актом, никаким выдающимся образцом юридической мысли не обяжешь следователя изменить свое отношение к изъятию электронных носителей информации. Следствие продолжает оставаться главным бенефициаром изъятия техники на обысках в нашей стране.

«Неужели мы думаем, что благодаря измененному порядку временного изъятия имущества в статье 168 УПК и добровольно предоставленному доступу к информации в компьютерной технике, следствие ограничится исключительно копированием образа? На самом деле работники следствия говорят, что они с удовольствием занялись бы копированием, но подозревают, что важная информация была удалена с компьютера. У них не остается выбора, как отправить жесткий диск на экспертизу. Поэтому спасибо, что подозреваемый дал логин и пароль, им будет проще», — рассуждает Денис Овчаров.

Таким образом, по его мнению, новые изменения в ст. 168 УПК абсолютно не минимизируют изъятие электронных носителей информации и компьютерной техники. Особенно, если крупная фирма, и есть что забрать.

Как отметил председатель правления Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) Александр Федиенко, изъятая техника на экспертизе остается годы из-за нехватки оборудования и специалистов, что приводит к техническому уничтожению площадок и необходимости переноса бизнесом своих электронных систем в другие страны.

«Некоторые клиенты, бывает, говорят: давай, я в чем-то сознаюсь, получу условный срок, но бизнес не пропадет», — добавляет Денис Овчаров.

Так в чем же мотивация следствия?

В юридическом сообществе, к сожалению, констатируют, что проведение обысков и изъятие имущества, в масках или без, продолжает оставаться любимым инструментом давления власти на бизнес, от чего она не откажется. Особенно если через 1,5 года выборы.


16.02.2018 9:20 Днепровский

А это у них уровень оперативного мастерства такой, у них только высокий уровень мастерства в бухалове присутствует..


16.02.2018 15:09 Совет адвокатов Киевской области

Суд не вправе опираться на факт явки с повинной, которую оформили без участия адвоката. А показания, полученные в отсутствие защитника, нельзя считать достоверными. Такими являются выводы Європейського суда по правам человека (ЕСПЧ) по результатам рассмотрения жалобы российского заключенного. В решении по делу «Шлычков против России» (№ 40852/05) ЕСПЧ подчеркнул, что в его обязанности не входит выяснение того, являются ли определенные виды доказательств допустимыми. Однако все же решил проанализировать, можно ли считать справедливым такое рассмотрение в целом, и в частности – такой способ получения доказательств.

В вердикте отмечается, что право не свидетельствовать против самого себя является неотъемлемой составляющей справедливого рассмотрения, которое закрепляет ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод. Смысл этого права заключается, в частности, в защите подозреваемого от принуждения к чему-либо со стороны власти. При этом сторона обвинения по делу должна обосновать свою позицию, не апеллируя к доказательствам, полученным от подсудимого в принудительном порядке или путем подавления его воли, подчеркнул ЕСПЧ. В Страсбурге также напомнили, что показания, полученные с нарушением этих правил, являются недостоверными, а использование их для вынесения обвинительного приговора противоречит ст. 6 Конвенции.

Явка с повинной, которую заявитель написал после задержания и ареста при отсутствии адвоката, была одним из основных доказательств обвинения. Облсуд признал эти показания неприемлемыми, однако сослался на них, признавая фигуранта виновным и постановляя обвинительный приговор. Российская сторона в ответе на жалобу указала, что подсудимый сам отказался от своих процессуальных прав относительно участия защитника, что подтверждает его письменное заявление.

Однако ЕСПЧ напомнил, что «отказ от прав, гарантированных Конвенцией, не должен противоречить любым существенным общественным интересам, должен быть выражен в однозначном виде и сопровождаться минимальными гарантиями, сравнимыми со степенью значимости отказа». При этом, ЕСПЧ подчеркнул, что явку с повинной оформили на день раньше, чем отказ от защитника.


16.02.2018 22:49 Коллеги

Уважаемые Запорожцы, пожалуйста не засирайте сайт всякими закодательными актами , разбирайтесь между собой без этого, это вас не красит , спасибо.


17.02.2018 11:55 Рыжему

Белечпок позорный, слыхал что тебе люди говорят…


Комментировать