ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Пограничники, давайте поговорим о проблемах в Госпогранслужбе - 4!!

Переходим на новую ветку

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 445

12.01.2019 9:42 Амазонкам

А кто будет подать будущих солдат?


12.01.2019 9:43 Амазонкам

А кто будет рожать солдат?


12.01.2019 9:55 9/43 партеногенез еще никто не отменял

Во имя овса и сала и свиного уха, что пощипали вас девочки, а членоносные ? Список в руки и по-магазинам, а будете выпендриваться носки стирать с трусами и борщи готовить будете сами


12.01.2019 10:19 .

Женщины в подчинении- это полный звездец. Постоянно проблемы. Особенно в женщин в которых есть несовершеннолетние дети и в матерей оденочек. Начиная детскими утренниками и заканчивая заболеваниями детей. Я уже не говорю о графиках несення службы. Куча справок и требования ухода в отпуск, только летом. Давиче читал о в/с женщинах летчиках, командирах подводных лодок и так далее, армий стран НАТО. Красиво! Спору нет. Девоньки! А когда вы подписываете контракт, у вас указан пункт, при котором вы обязуетесь не рожать в течении указанного срока службы? Вы готовы вылитеть с треском и уплатить неустойку за не выполнение контракта? Оно и понятно, что вы рассчитываете на получение квартиры без очереди, как мать одиночка.А там и муж появится. Это очень большая ошибка со стороны командования и законодательства.


12.01.2019 10:19 ЗАКОН УКРАЇНИ

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, № 44, ст.353)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законів України:

Статтю 269 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженого Законом України “Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України” (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76), викласти в такій редакції:

“269. Військовослужбовці до складу добового наряду призначаються з додержанням законодавства з питань охорони материнства та дитинства”.

У Законі України “Про військовий обов’язок і військову службу” (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324 із наступними змінами):

1) частину дванадцяту статті 1 доповнити абзацом другим такого змісту:

“Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі), що включає прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку”;

2) у статті 20:

абзаци другий і третій частини першої викласти в такій редакції:

“особи рядового складу, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань сержантського, старшинського і офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну, повну або базову загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі — на військову службу за контрактом осіб рядового складу;

військовослужбовці, які проходять строкову військову службу або військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, особи рядового складу, які проходять військову службу за контрактом, резервісти, військовозобов’язані, які не мають військових звань офіцерського складу, особи віком від 18 років, які мають вищу, професійно-технічну або повну загальну середню освіту, та не досягли граничного віку перебування на військовій службі — на військову службу за контрактом осіб сержантського і старшинського складу”;

у частині другій слова та цифри “віком до 40 років” замінити словами “які не досягли граничного віку перебування на військовій службі військовослужбовців офіцерського складу”;

після частини другої доповнити новою частиною такого змісту:

“3. Особи не можуть бути прийняті на військову службу за контрактом, якщо час, що залишився їм до досягнення граничного віку перебування на військовій службі, є меншим за строк, визначений частиною другою статті 23 цього Закону, крім випадків, передбачених частинами третьою і п’ятою зазначеної статті”.

У зв’язку з цим частини третю — сьому вважати відповідно частинами четвертою - восьмою;

3) у статті 27:

у частині четвертій слова “а також військовозобов’язані-жінки” виключити;

у частині п’ятій слова “(крім військовозобов’язаних-жінок)” виключити;

4) пункт 7 частини першої статті 30 викласти в такій редакції:

“7) вагітні військовозобов’язані-жінки”.

II. Прикінцеві положення

Цей Закон набирає чинності через десять днів з дня його опублікування.

Кабінету Міністрів України протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом:

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Рекомендувати Президенту України привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

П.ПОРОШЕНКО

м. Київ 6 вересня 2018 року № 2523-VIII


12.01.2019 10:22 В Україні набув чинності закон № 2523-VIII про рівні права жінок і чоловікі

В Україні набув чинності закон № 2523-VIII про рівні права жінок і чоловіків під час служби в Збройних силах України та інших військових формуваннях.

Від так, жінки та чоловіки мають рівні можливості для укладання контракту на військову службу, доступ до військових звань, посад, обсяг відповідальності під час служби.

Закон дозволяє призначати жінок у добовий наряд, із дотриманням законів про охорону материнства та дитинства. Раніше жінок забороняли призначати в добові наряди.

За законом скасовують обмеження щодо служби жінок у військовому запасі, а від військових зборів тепер звільнятимуть не всіх жінок військових, а лише вагітних.

Немає тепер і обмеження віку служби для жінок з 18 до 40 років — як за призовом, так і за контрактом.

uaновини
12.01.2019 10:43 ???

На сборах сельской общины, инициированных сторонниками ПЦУ, село Дунаец практически единогласно проголосовало за то, чтобы остаться в лоне канонической Церкви.

10 января 2019 года в селе Дунаец Сумской области (Конотопская епархия УПЦ) состоялись сборы села, на которые пригласили прихожан Украинской Православной Церкви и бывшего Киевского патриархата.

Как стало известно Срюзу правосланых журналистов, собрание организовали местные активисты – ярые сторонники «независимой» Церкви. Всего собралось около 90 человек, на сборы пришли священники УПЦ, прибыл районный депутат из соседнего села, известный своей поддержкой Киевского патриархата.

На повестке дня был лишь один вопрос: оставаться селу в УПЦ или перейти в новообразованную ПЦУ.

Как рассказал благочинный Глуховского района протоиерей Алексей Родионов, глава сельсовета предложил провести тайное голосование, но жители села решили голосовать открыто. Сделали они это максимально наглядно: те, кто хотел остаться в УПЦ, подходили к отцу Александру, местному настоятелю, а те, кто выбирал переход в ПЦУ, становились рядом с активистом В. Красовским, который и организовал эти сборы.

В результате рядом с настоятелем оказалось 80 человек, а рядом с Красовским – 6.

По окончанию голосования на сборы приехал правящий архиерей, архиепископ Конотопский и Глуховский Роман. Поздравив собравшихся с Рождеством Христовым, он обратился к жителям села со словом проповеди, в котором рассказал об Украинской Православной Церкви и ее святых.


12.01.2019 12:15 для 10:43

Хай тебе про це голова меньше болить. Ви думайте, як вы будете повертати Крим Україні і визволити Донбас, а не ховатися від призову за кордоном і по загарбникам, після Майдана. Ви це спровокували, особисто вам це розрізати.


12.01.2019 12:31 для 12.15

http://p-p.com.ua/news/grytsenko-poobitsyav-rubaty-ruky-koly-stane-prezydentom/? fbclid=IwAR0VZJfjCy04fH0HkHx7Hr1_GwRdBLBzKyDASPh2Fr4Q9kJzFDrYpZaxAbw


12.01.2019 14:08 Топ-5 самых лучших стран для иммиграции

Топ-5 самых лучших стран для иммиграции

Топ-5 лучших стран для иммиграции, куда может переехать каждый

Мы привыкли думать, что переезд в другую, более развитую страну — это всегда дорого и большинству не по карману. Но мы составили список стран, где уровень жизни лучше, но для переезда не обязательно быть богачом. Сюда может переехать любой человек, имеющий рабочую профессию, сообщает Clutch.

Вопреки заблуждениям, существует ряд стран с высоким уровнем жизни, в которые может переехать каждый из нас. Речь не идет о недосягаемых и безумно дорогих Швейцарии, Германии или Норвегии, где практически невозможно закрепиться и получить вид на жительство. Но не только в них люди могут быть счастливыми и обеспеченными.

Мы подобрали пять стран, куда может легко переехать любой, у кого есть образования и профессия, даже если стаж работы совсем невелик.

Польша На самом деле, сейчас Польша является одной из перспективных развивающихся стран. Она уже далеко ушла от Советского Союза, а в мировом рейтинге самых лучших стран для жизни она находится на 34-ом месте по экономическому и социальному параметру.

Польский язык похож на русский и украинский, а потому легок для изучения. К тому же, в Польше есть возможность подтвердить свой диплом и работать по образованию. Поэтому закрепиться в этой стране можно даже не на рабочей профессии.

Здесь стабильное законодательство, высокий уровень культуры, низкие цены и есть возможность без визы посещать другие страны.

Единственный минус — не слишком высокие зарплаты как для европейской страны (около 800 евро в месяц). Впрочем, и цены здесь тоже в два раза ниже европейских.

Эмигрировать в Польшу просто, а работы здесь много, поэтому никто не останется «за бортом».

Чехия Чехия находится в самом центре Европы. Зарплаты здесь тоже невысокие, как и в Польше (до 1100 евро в месяц), но экономика стабильная и развивающаяся. Цены на бытовые товары и продукты очень приемлемые, а уровень преступности совсем низкий.

Примечательно, что в Чехии образование, даже высшее — бесплатное. Даже для приезжих.

Кипр Это не только курорт, где можно отдыхать. Здесь можно очень хорошо жить. Зарплата здесь выше, чем в Чехии и Польше — в среднем около 1600 евро в месяц.Работы здесь много, особенно нуждается в кадрах сферы туризма. Здесь огромный поток русскоговорящих туристов, а потому наши соотечественники без работы просиживать не будут.

На Кипре прекрасный мягкий климат, отличная экологическая обстановка, низкие налоги. Также не будет языковых проблем, так как большинство населения говорит на русском и английском.

Это государство признает двойное гражданство, что является однозначным плюсом.

Австралия Вся Австралия — это преимущественно эмигранты, поэтому адаптироваться к новой среде очень легко. Государство благожелательно относится к приезжим и оказывает им всестороннюю поддержку.

Удаленность континента от всех остальных, правда, не позволяет легко добираться в другие уголки мира — это и далеко, и финансово накладно. Однако такое географическое расположение делает Австралию спокойной страной, далекой от различных конфликтов и войн.

Австралия известна высоким уровнем жизни и экономической стабильностью. Многие австралийские города всемирно признаны лучшими городами для жизни человека.

Средняя зарплата — около 3000 долларов в месяц. Медицина здесь качественная и бесплатная, а образование отличное. Но вот цены на все достаточно высокие. Канада Это лидер иммиграции. Ежегодно Канада попадает в первую десятку лучших стран для жизни.

Здесь бесплатное образование и медицина, а зарплата очень высокая — около 2800 долларов в месяц. Государство предоставляет пособие по безработице и социальную поддержку.

В Канаде стабильная экономика и законодательство, низкий уровень преступности. Более того, Канада радует красивыми природными видами, прекрасными заповедниками, отличной экологической обстановкой. Процесс адаптации тоже проходит легко, так как основное население страны — эмигранты.

Определенный плюс — получить ПМЖ уже можно через год проживания в стране.


12.01.2019 14:11 ЦИТАТА ДНЯ

Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос

ОМАР ХАЙЯМ


12.01.2019 14:29 Ц.Н.

https://censor.net.ua/news/3106138/v_dtp_pod_nikopolem_pogib_uchastnik_ato_v_201 42017_godah_polkovnik_vasiliyi_dumanskiyi_pozyvnoyi_kordon


12.01.2019 14:48 знаю

Для ст.прапорщика схру

Збройникам подымут зп с февраля, тоесть в январе они ещё получат старую за.

В понедельник- вторник будет зп, посмотрю сколько начислят.


12.01.2019 15:56 ЗСУ про погранца

1 января под Никополем произошла авария в которой погиб полковник Василий Думанский.

Об этом сообщает издание ”Информатор”.

На объездной дороге под Никополем автомобиль марки ВАЗ-2115 врезался в автоцистерну. Водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение. Водитель ВАЗ погиб на месте.

Позже стало известно, что за рулем легкового авто находился 56-летний полковник Василий Думанский. В 2014 году мужчина пришел добровольцем в 43 батальон и служил там до 2017 года. В 2016 боец получил тяжелое ранение и ему дали инвалидность.

“Он спал с бойцами в окопах, ходил в атаку, разведку для него не было понятия офицер — солдат. Он был на равных. Нет ни единого бойца, который хоть раз мог в нем усомниться. Строг, но справедлив. Отличный тактик, стратег для него превыше всего была жизнь. Жизнь солдата”, — пишут те, кто знал Василия Думанского лично. Друзья и знакомые выражают соболезнование семье погибшего.

Похоронят Василия в воскресенье, 13 января, в селе Алексеевка Никопольського района. У него остались жена, мать, дочь и внук.Василь служив в Північно- Західному Напрамку ПВУ в 90-х.Ось про що і про кого треба писати і памятати,а не срачі собчників,які від неробства вМостах з розуму сходять та гадять одне на одного. по-за очі,і тут ,а в очі обнімають одне одного. Сабачатники одним словом,не собчачники і не кінологи- до справжніх з повагою.


12.01.2019 16:06 Константинополь назначил главу ставропигии в Киеве

Священный синод Константинопольской церкви назначил главой восстановленной ставропигии Вселенского патриарха в Киеве архимандрита Константинопольского престола Михаила Анищенко, сообщил секретариат патриарха. До этого Анищенко служил несколько лет настоятелем православной общины в Анталии (Турция), которая принадлежит к священной митрополии Писидии, говорится в сообщении. Синод прошел с 9 по 11 января под председательством патриарха Варфоломея. В поступившем сообщении секретариата говорится, что «восстановленная в Киеве ставропигия вселенского патриарха — одна из многих украинских ставропигий прошедших веков». Ставропигия — статус, присваиваемый православным монастырям, лаврам и братствам, а также соборам и духовным школам, делающий их независимыми от местной епархиальной власти и подчинёнными непосредственно патриарху или синоду.


12.01.2019 16:08 Угроза

Очень важная информация для компетентных служб: майор И. Байдюк работает на россиян которые его назначили на должность Сумского пограничного отряда. Россияне знают достаточно много и всё что им надо .


12.01.2019 16:50 В Николаеве первая пара подписала «Акт согласия на проникновение в другого

В Николаеве первая пара подписала «Акт согласия на проникновение в другого живого человека» После вступления в Украине в силу новых редакции статей Уголовного кодекса, которые касаются вопросов о квалификации сексуальных преступлений, некоторые украинцы уже начали высмеивать их в соцсетях.– Так, пара из Николаева составила «акт на проникновение в другого живого человека». Жительница города Алена Богатырева выложила в Facebook фото, на котором ее молодой человек подписывает данный документ. В нем есть графы для внесения паспортных данных, ИНН, номера телефона обоих партнеров, а также времени, когда должно произойти проникновение. В таком акте нужно указать, что именно будет проведено в процессе. Акт составляется в присутствии трех свидетелей.


12.01.2019 17:02 Малянчій

Волоєбова? А, пам’ятаю таку. Недовго вона протрималася на посаді. Тупа ***, котра постійно несла якусь хуйню.


12.01.2019 17:09 Не суть

З.п піднімуть 1000 плюс мінус, в нас ніхто рішення не прийняв щоб зрівняти із ЗСУ і НГУ


12.01.2019 17:25 ОМЕЛЬКО

На Сумщине за взятку оштрафовали пограничника

Не секрет, что в нашей стране практически любой вопрос можно решить через взятку – главное, знать, сколько и кому нужно дать.

А вот если не знать и соваться с деньгами к кому попало – могут произойти досадные накладки, ведь за дачу взятки в Уголовном кодексе также предусмотрена ответственность. И хотя судебные приговоры по этой статье встречаются не так уж часто, вряд ли кому-то хочется оказаться на скамье подсудимых даже в виде исключения из правил.

Недавно Заречный райсуд г. Сумы закончил рассмотрение именно такого уголовного производства. На скамье подсудимых оказался инспектор пограничной службы отдела «Краснополье» Григорий (имена изменены). Как установило досудебное следствие, проработав в погранслужбе чуть больше двух лет, инспектор согласился крышевать канал перемещения контрабанды (товаров) через украинскую границу во время своего дежурства. Однако после нескольких «операций» до Григория дошло, что его в любой момент может схватить за руку отдел внутренней безопасности.

Вместо того чтобы сделать выводы и прекратить помогать контрабандистам, он решил, что нужно просто поделиться «выручкой» с начальником группы внутренней безопасности в Краснополье Виктором, и без обиняков предложил ему взятку за то, что тот не будет принимать меры в его отношении. Виктор от взятки отказался, но это не остановило ретивого пограничника – и через полтора месяца он вернулся к разговору. Встретившись с начальником группы внутренней безопасности в Краснополье, Григорий вручил ему долю от очередного «транша» через границу – 250 долларов – и пообещал еще столько же.

В тот же день средства у Виктора были изъяты правоохранителями. Через месяц Григорий передал Виктору еще 250 долларов, которые снова оказались в руках правоохранителей. Григория задержали. Учитывая, что у следствия были все доказательства его попыток подкупить Виктора, он не стал отрицать своей вины, а во всем сознался и выразил чистосердечное раскаяние. Во время следствия он заключил с прокурором сделку о признании вины, которая и была утверждена судом. Согласно этой сделке, Григория признали виновным и приговорили к штрафу в сумме 12750 грн 500 долларов, переданные им Виктору, были конфискованы в доход государства. Любопытно, что при этом пограничник продолжал службу во время досудебного следствия. Не лишил его права работать в пограничной службе и суд – несмотря на то что подсудимый сознался, среди прочего, и в содействии контрабандистам. Так что Григорий продолжит служить народу Украины – и, вполне вероятно, искать возможности для новых «подработок».


Комментировать