ORD

Человек не терпит насилия!

Вы можете читать нас на следующих доменах:
ord-ua.info ord-ua.biz ord-ua.org

RSS Пограничники, давайте поговорим о проблемах в Госпогранслужбе - 4!!

Переходим на новую ветку

Версия для печати

 

 

Комментировать

Комментарии - страница 459

26.01.2019 22:54 Могильов

Ауді і Фольтсваген підполковник Регета вже продав? Люди кажуть, що Тойотою з ним просто розрахувались за партію “святої води” з молдавських Унгрів. Даже ВБ командира інформували про це, але Продан тягне мазу за свого собаку.


26.01.2019 23:56 Зарплата сержанта

Сколько сейчас зарплата сержанта на границе? 11000?


27.01.2019 0:01 111

Когда ближайщий ВАК???


27.01.2019 0:17 Малянчій

Нахуя воно тобі? Викличуть, як потрібно буде. Або занеси 200 баксів до відділу кадрів.


27.01.2019 1:15 Підполковник Малий кадри

микола олександрович не збивайте ціну, то 300 баксів , ми тримаємся


27.01.2019 1:19 Малянчів микола та тема його докторської дисертації

Важливим чинником функціонування суспільного виробництва, економічної сфери є гроші — особлива реальність, з якою пов’язаний кожен день людського буття, яка створює специфічне сприйняття людиною світу і себе в ньому. Гроші створюють людині проблеми за їх відсутності і ще більш, коли їх вдосталь або надмір. Лише на перший погляд здається, що люди керують грошима, насправді, вони керують людьми. Гроші диктують свою політику, нав’язують особливий світогляд, філософію. Як об’єкт пізнання вони належать до сфери знань економічної науки. Гроші — особливий товар, який є загальним еквівалентом (рівноцінністю) під час обміну товарів, їхньою формою вартості. В якості грошей використовують металеві і паперові знаки, асигнації, банкноти, кредитки, бони, купони та ін. Економікс розглядає гроші як засіб обміну, що полегшує торгівлю. Своїм завданням вона вбачає з’ясування кількості необхідних для економіки грошей, особливостей і закономірностей процесу формування пропозиції грошей, її структури, факторів, що впливають на грошовий потік, функціонування грошового ринку тощо. Однак цього недостатньо для пізнання природи і ролі грошей у житті суспільства. Адже їх вплив на людину не вичерпується сферою економіки. Гроші впливають і на формування моралі, ієрархією людських цінностей, на психологію, світогляд людини і суспільства. Вони давно набули статусу універсальної категорії. Збагнути їх природу можливо тільки такими інструментами мислення, які здатні охопити всі форми вияву сутнісних особливостей грошей у їх цілісності. Здійснити це можливо на основі філософського підходу, чим і займається філософія грошей. Філософія грошей — філософський аналіз системного впливу логіки грошей, грошових відносин на світоглядно-духовний світ людини і суспільства. Цілісна картина грошей може бути створена на основі їх аналізу не тільки як засобів обігу, але і як мети. В якості засобів обігу гроші сприяли розвитку торгівлі, прискоренню і розширенню руху товарів і послуг, формуванню державних і міждержавних господарських зв’язків. Як мета гроші мали величезний вплив на розвиток людини, її цілеспрямовуючої діяльності, ставлення до праці. Тобто гроші актуалізували не лише зміни у світі речей, й у світі людей, у внутрішньому світі людини, її інтересів, ідеалів і прагнень, моральних критеріїв. Вони суттєво змінили систему людських цінностей, поставивши себе у їх центр як всезагальну цінність. Завдяки цьому гроші вийшли за межі своїх природних (традиційних) функцій як еквівалента товару і послуг, розширивши сферу свого функціонування. Нагромадження грошей, з точки зору цінностей ліберального суспільства, є вельми корисним кроком, оскільки забезпечує розвиток економіки, забезпечує процвітання держави. Обсяги концентрації грошей в руках однієї особи часто асоціюються з її продуктивною енергією, силою волі і неординарністю. Нерідко гроші виконують роль еквівалента Я їхнього власника, його здібностей і цінностей, а грошовий капітал сприймається як джерело свободи людини, умова реалізації її творчих сил. Не маючи достатніх грошових статків, людина ризикує бути позбавленою принад соціального життя, оскільки без належної основи фундаменту свобода особистості звужується до меж жорстокої необхідності, а бідність, убогість є джерелом відчуття безперспективності, безсилля, побутових конфліктів. Якщо бідність зумовлена відсутністю грошей, то чи не означає це, що вони є джерелом гармонії і щастя, винятковим благом? Ствердна відповідь на це питання можлива тільки за умови ставлення до убогості як до норми людського існування, а за можливості людини щодо самореалізації, свободи вибору і гідного життя — як до особливого привілею. Погляд на повноцінне життя людини (із свободою вибору, творчості, свободою і можливістю самореалізації), що можливе лише в справді демократичному, правовому суспільстві як на норму звужує функцію грошей до їх природного стану. Особливого значення гроші набувають у корумпованому суспільстві, в якому відсутнє природне право людини на свободу, творчість і гідне існування. У такому суспільстві функції і значення грошей деформовані і гіпертрофовані, а цінність людини визначається як її купівельна здатність (людина може стільки, скільки вона здатна купити). Таке суспільство постає перед людиною як товар, адже у ньому все може бути купленим (закон, мораль, громадська думка, справедливість і навіть життя). Зрозуміло, що людина не спроможна продати закон, честь, батьківщину, мораль, але спроможна продати себе. Вона може торгувати тільки собою, своїм почуттями, вірою, сумлінням за умови, що все це набуло для неї ознак товару, втратило своє первинне, істинне значення. Тобто людина може продати не лише свою працю, свої послуги, а й свою духовність, втілити її в товар. На рівні духу людина не продає, але продається, тобто стає товаром. Гроші безперечно є цінністю. Однак вести мову про реальну їх вартість можна було лише тоді, коли вони існували у формі благородних металів (золота, срібла), так званих повноцінних грошей. Перехід до інших форм грошей (монети, банкноти), які мають лише номінальну вартість, перетворив їх на знак, символ, носія інформації. У світі речей важко знайти щось символічніше, ніж гроші, а з виникненням так званих «електронних грошей», удосконаленням різних форм бухгалтерії, гроші втратили будь-яку конкретність, перетворились на чисту умовність. Оскільки значення і суть грошей не залежить від форми їх матеріального втілення (гроші — абсолютна ідеальність), вони є цінністю, продовжують бути засобом і метою обміну. Їх цінність випливає не з їх речовинної форми, а зі змісту того суспільного процесу, який вони опосередковують своїм рухом і уможливлюють його. Маючи свою особливу форму руху від однієї людини до іншої, гроші виражають певний спосіб спілкування. Незалежно від своєї форми (матеріальної чи символічної), вони є своєрідним інструментом суспільної взаємодії людей через обмін. І в цьому виявляється їх непересічна цінність для суспільства. Механізм суспільної взаємодії, що здійснюється завдяки грошам, як правило, зводять до присвоєння і відчуження, завдяки яким те, що належало індивіду, стає чужим, а чуже починає належати йому. Гроші вносять певний порядок у процес розподілу суспільних цінностей, визначають кількісні межі можливого в діях людей, реалізують принцип еквівалентності відчужених і присвоєних благ в умовах ринку. У цій своїй функції вони реалізуються як механізм соціонормативної регуляції суспільства, що надає їм безумовної цінності. Володіючи властивістю загальної обмінності, гроші стають не тільки цінністю, але і мірою вартості обмінних благ — «мірою всіх речей». Вони виражають якісну безмежність можливого в діях людей, виступають стимулом і спонукальним мотивом багатьох видів діяльності — як гуманних, так і антигуманних. Гроші здатні заохотити до будь-яких зусиль проти людини, перетворити на предмет купівлі — продажу те, що ним не повинно бути в здоровому суспільстві. Це означає, що вони вносять у суспільне буття як порядок, так і елементи хаосу. Але гроші є лише засобом реалізації вольових, розумових зусиль людини. Вони однаково успішно обслуговують як творчі, так і деструктивні людські дії та вчинки. У цій ролі вони творять або руйнують людину як особистість, впливають на формування її індивідуальної системи цінностей, ієрархію її особистих пріоритетів і цілей. Усе залежить від співвідношення розумово-вольових зусиль і грошового інтересу в діяльності людей. Гроші є продуктом суспільства, його витвором, за який воно має нести відповідальність. Людина мусить збагнути їх справжнє місце і роль у своєму житті і бутті суспільства, навчитись керувати ними на основі поєднання можливостей сучасної економічної науки (з її практичною спрямованістю) і філософії (з її спрямуванням на пізнання цілісного світу).


27.01.2019 1:21 маланчів м о

Так, малий вивчеш до ранку на пямять , зранку спитаю


27.01.2019 1:39 Маланчій

Гроші та їх вплив на державну службу, кадрове “оподаткування” в прикордонній службі як метод покращення власного матеріального становища, форми та методи збагачення на тупих абітурієнтах та їх батьках , концепція карєрного зростання за рахунок депозитних безповоротних вкладів в банку “Mаланчій&Ко”


27.01.2019 1:40 Маланчій

Гроші та їх вплив на державну службу, кадрове “оподаткування” в прикордонній службі як метод покращення власного матеріального становища, форми та методи збагачення на тупих абітурієнтах та їх батьках , концепція карєрного зростання за рахунок депозитних безповоротних вкладів в банку “Mаланчій&Ко”


27.01.2019 2:01 маланчійінформ

Увага, скоро відбудеться кадровий вебінар на тему ” Вечером гроші — зранку посади ” всіх бажаючих прошу зареєструватись, та пройти акредитацію , попередні заявки приймаються до 1.02.2019 року. Схема та сама , такси в посередників, не треба розказувати що долар -28. Зінов’єв&польніков не в тємі до них не звертатись, взнаю заєбу, порву , помножу на ноль, відправлю в мости до мого перевіреного пса квартирука


27.01.2019 6:07 Для деякых пысьмэнныкив на попэрэдних сторинках
шавки вы безпонтовые, от которых ничего не зависит. Что скажут, то и пролаете. Биоматериал для европейской трансплантологии.Кое-кого давно пора в поликлинику на опыты сдать.Как говорил ослик Иа, «Жалкое зрелище. Удручающее зрелище».
27.01.2019 8:00 злостному нелюбителю Маланчия

*** , пойми .., что бы хорошо жить , нужно грамотно и долго работать . Для этого нужно долго учиться . Твоих троек в 10 классах не достаточно . И .. видно ..: бабы тебя не любят ..!


27.01.2019 8:23 Guten Morgen, die Wachen!

Wo sind alle Provokateure? Schlafst du oder machst du dich bereit, Scheiße auf den Ventilator zu werfen?


27.01.2019 9:43 зарплата сержанта

Меньше, 10 где-то.


27.01.2019 10:22 Для контрактников

Опять заныли контрактники! Не нравится маленькое денежное содержание, идите учитесь в Хмельницкую академию на офицера.Потом будете себе покупать Тайоты. Так нет вы хотите ни хрена не делать, не за что не отвечать, но жить как офицеры и генералы. Засрали уже сайт своим нытьем.


27.01.2019 10:47 Глас вопиюшего в пустыне

Вот дожили. Легко заявляете, что все продается и покупается и ничто вас не смущает. А контрачам скажу так-или служитьи на службу йух не ложить, или швыдэсэнько НАХЕР !


27.01.2019 10:56 27.01.2019 9:4 27.01.2019 10:22 Über Provokateure aufgewacht!

Besen mit einer Schaufel in den Händen einer Hündin und arbeiten und arbeiten wieder


27.01.2019 10:58 Малянчій

Бачу пєрсонал мене не забуває та любить. Це дуже тішить. Не забувайте відвідувати прикордонну церкву ім. св. Назарія


27.01.2019 10:58 Малянчій

Бачу пєрсонал мене не забуває та любить. Це дуже тішить. Не забувайте відвідувати прикордонну церкву ім. св. Назарія


27.01.2019 11:15 Если человек идиот, то это надолго

Ви задрали свої Маланчійом! Скільки можна тут йорнічати від його імені. І так всі знають що він ГІВНО. Досить засирати сайт сміттям.


Комментировать